20140509

GODZILLA 2014 FAN ART!!?


ตื่นเต้นมากครับที่ GODZILLA ภาคใหม่จะเข้าโรง 
แล้วก็ชอบ Design มากกว่ากิ่งก่าคราวที่แล้วมาก 
ขอ FAN ART หน่อยละกัน^^

แอร้~~~~~~~~~~~

20140423

ALL NEW LOGO!!?

20140406

THE POT T-SHIRT